EU

Projektstöd inom lokalt ledd utveckling - Leader Kustlandet

Skurö Gårdsmejeri & Butik har av Leader Kustlandet och Jordbruksverket beviljats stöd inom lokalt ledd utveckling för projektet "Kyla och ventilation". Syftet med projektet är att främja företaget i synnerhet och Misterhultsbygdens utveckling i allmänhet genom att bygga en kyl-, frys- och ventilationsanläggning för gårdsmejeriet och gårdsbutiken. Detta behövdes för att mejeriet skulle kunna tas i drift och för att gårdsbutiken skulle kunna vara öppet året om och på sikt för att kunna öka omsättningen, ge fler arbetstillfällen samt att öka utbudet av privat service på landsbygden.