Gården

kor-014.jpg

Skurö Gård är en mjölkgård med 60 mjölkkor, varav cirka 10 alltid är sinlagda eller på semester som vi brukar säga. Desutom har vi 15 kvigor som ska kalva under året och 15 småkvigor som ska bli mammor så småningom. Vi har alltid 10-15 småkalvar.

Vi som bor här och driver gårdens mjölkproduktion, mejeri och gårdsbutik heter Bosse  och Mette Munter. Dessutom har vi hunden Trixie, som kan låta en del, men är hur snäll som helst och katten Signe.

Varannan dag kommer Arlas tankbil och hämtar drygt 3500 liter mjölk. Till de ostar och ostkakor vi själva gör i mejeriet, räcker mjölken från 1-2 kor.

Vi mjölkar våra kor i en mjölkningsrobot. Det innebär att korna själva bestämmer när de vill gå och bli mjölkade. En del går helst på dagen, medans några också gärna går på natten. I snitt går de för att bli mjölkade mellan två och tre gånger per dygn. En riktigt duktig ko kan mjölka drygt 50 liter mjölk per dag, medan andra inte kommer upp till mer än 20 liter om dagen.

Varje år får korna en ny kalv. Innan kalvningen är korna sinlagda i två månader, det vill säga de har "semester" och blir inte mjölkade.

I vår del av Småland är åkerlapparna små och det finns gott om sten. Sammanlagt odlar vi 60 hektar fördelat på lika många åkrar. Vi odlar vall, det vill säga gräs, som korna äter under resten av året. I de nysådda vallarna blandas gräset med korn. Vi skördar vallarna tre gånger varje sommar - i början av juni, i mitten av juli och i slutet av augusti. Men skördetiden är beroende av vädret, så den kan variera någon vecka hit eller dit. Vi får in mellan 800 och 1000 balar varje år. Och det behövs för sammanlagt äter djuren i snitt knappt tre balar om dagen.